RSS

PHP form kullanımı ve örnekleri

72 08 Haziran 2010 ~ Musa Avcı — Orta

PHP’de ziyaretçilerden ve kullanıcılardan bilgi almak için formları kullanacağız. Formlar sayesinde kodları dışarıdaki verilere ve dinamik içeriklere açarız. Mesela giriş formları, e-mail gönderme formları, hesaplama formları, yönetim panelleri vesaire.

Ziyaretçilerin forma yazdıkları değerleri burada bahsettiğimiz $_GET, $_POST ve $_REQUEST global dizileri aracılığyla PHP’de bir değişkene atarız.

HTML formu ile PHP scriptimize göndereceğimiz her bir form elemanı PHP de gönderdiğimiz metod türüne göre $_GET ya da $_POST içinde bir eleman olur. Yani bizi dışarıdaki hayata bağlayan ve dışarıdan bilgi almamızı sağlayan köprülerimiz, pencerelerimiz $_GET ve $_POST global değişkenleridir.

HTML Form yapımı

PHP’ye verileri göndermek için önce bir arayüz tasarlamamız gerekiyor. Verilerin gönderileceği bir form tasarlamamız gerekiyor.

Bir HTML formunu taslak şeklinde çizelim:

<form action="formun gönderileceği sayfa" method="formun verilerini gönderme metodu">
  buraya ise formun elemanları gelecek.
</form>

Temel form elemanları

Formun içerisine yerleştireceğimiz bir çok form elemanı mevcut. Metin alanları, parola alanları, çoklu onay kutucukları, radyo butonları, gönderme butonları, dosya seçim elemanları gibi çeşit çeşit form elemanı mevcuttur.

Her bir form elemanında “name” parametresi olmak zorundadır. Bu paramtre o elemanın ismini belirtir. Her form elemanının bu parametresine yazacağımız isim sayesinde PHP’de buluruz.

Aynı şekilde varsayılan form elemanı değerini belirlemek ya da radyo butonların değerini belirlemek içinde “value” parametresini kullanırız. Bu parametreye yazacağımız değerler PHP’de o elemanın değerini belirler.

İşte HTML form elemanları ve örnek kullanımları:

Eleman tipi Açıklaması Örnek kod Görünüm
text Metin kutusu <input name="metin" type="text" value="varsayılan değer" />
password Metin kutusu ile aynı fakat yazılanlar gösterilmez <input name="sifre" type="password" value="varsayılan değer"/>
checkbox İşaretlemeli onay kutusu <input name="onay" type="checkbox" />
radio Radyo butonlar <input name="cinsiyet" type="radio" value="erkek" /> Erkek, <input name="cinsiyet" type="radio" value="kadin" /> Kadın Erkek,
Kadın
file Dosya göndermek için dosya seçme elemanı <input name="dosya" type="file" />
textarea Geniş metin alanı <textarea name="metin">varsayılan değeri</textarea>
select, option Seçim listesi ve seçim listesinin seçenekleri <select name="liste">
<option value="windows">Windows</option>
<option value="linux">Linux</option>
<option value="mac">MacOs</option>
</select>
submit Formu gönderme butonu <input name="gonder" type="submit" value="Gönder" />

Hemen bunlardan yeni bir form örneği oluşturup tablodaki örnekleri uygulamalı olarak gösterelim:

<form action="index.php" method="post">
 İsim: <br/>
 <input type="text" name="isim" /><br/>
 Soyisim: <br/>
 <input type="text" name="soyisim" /><br/>
 E-mail: <br/>
 <input type="text" name="mail" /><br/>
 Cinsiyet: <br/>
 <input type="radio" name="cinsiyet" value="e" /> Erkek<br/>
 <input type="radio" name="cinsiyet" value="k" /> Kadın<br/>
 Mesaj: <br/>
 <textarea name="mesaj"></textarea><br/>
 <input type="submit" value="Formu gönder" />
</form>

Formun görünütüsü:

İsim:

Soyisim:

E-mail:

Cinsiyet:
Erkek
Kadın
Mesaj:


Form gönderme metodları (GET ve POST) arasındaki farklar

İki tane metodumuz var, bunlar GET ve POST. İkiside formumuzdaki verileri PHP scriptimize göndermeye yarıyor. Tek farkları verileri gönderme yolları.

Eğer metod olarak GET’i seçersek formu gönderdiğimizde PHP dosyamızın adı index.php ise adres çubuğunda gönderdiğimiz değerler yazacaktır. Örneğin: http://www.site.com/index.php?isim=musa&cinsiyet=e&mesaj=selam şeklinde olacaktır.

POST seçtiğimizde ise GET’de olduğu gibi gönderdiğimiz veriler adres çubuğundan değilde browser üzerinden gönderilir. Yani seçtiğimzi PHP sayfasına içten gönderilir, aynı cookie ve sessionlar gibi.

Örnekler ile gösterelim:

index.php adında bir dosya oluşturalım ve içerisine aşağıdaki kodu ekleyelim.

echo $_GET['isim'];

Ve bu sayfaya index.php?isim=musa şeklinde girelim. Wamp kullanıyorsanız http://localhost/index.php?isim=musa şeklinde olacaktır. Sonuç olarak ekranda adres çubuğunda belirttiğimiz isim değeri yani musa yazar.

GET metodunu kullanmak için bir forma ihtiyaç yoktur fakat POST metodu yanlızca bir form ile gönderilir.

Bir örnek daha yapalım, bu sefer bir matematik işlemi yaptıralım:

carp.php adında bir dosya oluşturuyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz:

$sayi = $_GET['x'];
$sonuc = $sayi * 5;
echo $sonuc;

carp.php?x=10 şeklinde girdiğimizde ekranda 50 yazacaktır. Adres çubuğuna yazacağımız her x değerini 5 ile çarpıp ekrana yazacaktır.

Formu kontrol etmek

Bir formun verilerini işlemeden önce bize form ile veri gönderilip gönderilmediğini ya da gönderilen değerlerinin boş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun içinde if ifadesini, isset() ve empty() fonksiyonunu kullanacağız.

İlk olarak basit bir form yapalım, dosyamızın adı giris.php olsun, buradan kontrol.php ye veri göndereceğiz:

<form action="kontrol.php" method="post">
Kullanıcı:<br/>
<input type="text" name="kullanici" /><br/>
Şifre:<br/>
<input type="password" name="sifre" /><br/>
<input type="submit" value="Giriş yap" />
</form>

Şimdide kontrol.php‘nin içeriğini kodlayalım ve kontrolümüzü yapalım:

<?php
if(isset($_POST['kullanici']) && isset($_POST['sifre'])) {
  $kullanici = $_POST['kullanici'];
  $sifre = $_POST['sifre'];

  if(empty($kullanici) || empty($sifre)) {
   echo 'Lütfen boş bırakmayın';
  } else {
   echo 'Girilen kullanıcı adı: ' . $kullanici . ' şifre: ' . $sifre;
  }
} else {
  echo 'Lütfen formu kullanın';
}
?>

İlk koşulda “isset($_POST[‘kullanici’]) && isset($_POST[‘sifre’])” $_POST[‘kullanici’] ve $_POST[‘sifre’] diye bir değişken tanımlanmış mı diye sorduk. Eğer ikiside tanımlanmış ise bu ifadenin kod bloğuna yazdığımız ikinci bir koşul daha devreye giriyor ve bu sefer gönderilmiş olan verilerin boş mu olup olmadığına bakıyor.

İkinci koşulda “empty($kullanici) || empty($sifre)” $kullanici değişkeninin değeri boşsa ya da $sifre değişkeninin değeri boşsa diye bir koşul tanımlıyoruz. Eğer ikisinden birisinin içeriği boşsa bu sefer ekrana uyarı olarak Lütfen boş bırakmayın yazdırıyoruz. Eğer ikiside boş değilse bu seferde ekrana forma yazdığımız kullanıcı adı ve şifre çıkıyor.

Bu örnekte aynı zamanda iç içe if ifadesi kullanmayıda göstermiş olduk.

Form ile kullanıcı girişi

Bu konudan ayrılmadan önce basit bir örneklede kullanıcı girişi olayını göstermek istiyorum. Veritabanı ve fazla detaya girmeden session ve form kullanarak bir kullanıcı girişi olayı yapalım.

Yukarıdaki giris.php örneğindeki formu kullanalım. O form bize kullanici ve sifre adında iki veri gönderilmesini sağlıyordu. Bunun yanında biz bir kontrol ve bir de panel sayfası yapacağız.

Kontrol sayfasında gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin bizde kayıtlı kullanıcı adı ve şifre ile aynı olup olmadığına bakacağız, eğer bizdekiler ile aynı ise bu değerleri session ile kaydedeceğiz sonrasında panel.php‘ye gönderip giren kişinin giriş yapıp yapmadığını kontrol edip ona göre kullanıcıya özel olan sayfayı göstereceğiz.

kontrol.php:

<?php
if(isset($_POST['kullanici']) && isset($_POST['sifre'])) { // form gönderilmiş mi
  $kullanici = $_POST['kullanici'];
  $sifre = $_POST['sifre'];

  if(empty($kullanici) || empty($sifre)) { // gönderilenler boş mu
   echo 'Lütfen boş bırakmayın';
  } else {
   if($kullanici == 'musa' && $sifre == '123456') { // bilgiler doğru mu
     session_start();
     $_SESSION['kullanici'] = 'musa';
     $_SESSION['sifre'] = '123456';
     echo 'Giriş yaptınız! Şimdi panel.php ye girebilirsiniz.';
   } else {
     echo 'Yanlış kullanıcı adı ya da şifre';
   }
  }
} else {
  echo 'Lütfen formu kullanın';
}
?>

Burada bir önceki örnekteki form kontrol etme ifadelerinden sonra ekstra olarak bir gönderilenlerin tam olarak ne olduğunu da kontrol eden bir ifade ekledik. Eğer değerler boş değilse ve istediğimiz değerlere eşit ise session başlatıp kullanici ve sifre adında iki adet session oluşturduk. Bu oluşturduğumuz session değerlerinin içerisine yine şifremizi kaydettik. Bu bilgiler browser kapatılana kadar silinmeyeceği için bu süreç içinde kullanıcı oturum yapmış şekilde gözükecek ve panel.php’ye girdiğinde ona kullanıcı içeriğini gösterecektir.

panel.php:

<?php
session_start(); // session kullanımı başlattık
if(isset($_SESSION['kullanici']) && isset($_SESSION['sifre'])) { // bu sefer sessionlar tanımlanmış mı diye bakıyoruz
  if($_SESSION['kullanici'] == 'musa' && $_SESSION['sifre'] == '123456') {
   echo 'Panele hoşgeldiniz! Bu yazıyı sadece giriş yapmış kişiler görebilir.';
  } else {
   session_destroy(); // bilgileri yanlış olduğu için sessionlar silinir
   echo 'Bilgileriniz yanlış, buraya yanlızca giriş yapmış kişiler girebilir';
  }
} else {
  echo 'Sadece giriş yapmış kişiler görebilir';
}
?>

Burada ise kontrol.php de gönderilen POST verilerini kontrol ettiğimiz gibi SESSION verilerini kontrol ettik. Sadece 1 kere giris.php üzerinden giriş yaptıktan sonra bir oturum boyunca panel.php sayfasında oturum açmış bir şekilde durabiliriz.

İşte genel olarak kullanıcı girişinin ve form kullanımının mantığı budur.
Form ile dosya yükleme olayını ise daha sonraki derslerde detaylı olarak anlatacağım.

Bir sonraki PHP serüveninde görüşmek üzere esen kalın!

Etiketler:

Yazılanlar ilgini çektiyse, yenilerinden haberdar olmak için e-mail bültenine abone olabilirsin.

"PHP form kullanımı ve örnekleri" yazısı için 72 yorum yapılmış.

 1. […] dizileri PHP from kullanımı ve örnekleri, PHP Cookie ve PHP Session başlıkları altında detaylı bir şekilde ele […]

 2. Murat dedi ki:

  Teşekkürler yararlı bi anlatım

 3. BuLL MeRT dedi ki:

  Yalın ve anlaşılır anlatım için çok teşekkürler

 4. […] dosya yükleme işleme için önceki derslerde öğrendiğimiz html formunu kullanacağız. Başkalarının bilgisayarında olan dosyaları kendi sunucumuza göndereceğimiz […]

 5. […] önce bir mail formu yapmamız gerekiyor. HTML formları hakkında daha fazla bilgi almak için önceki yazımıza göz […]

 6. Bekir dedi ki:

  Allah sizden razı olsun.Çok güzel bir yazı ve çok faydalı oldu.

 7. ilhami dedi ki:

  formdaki doldurulan bilgileri bi mail adresine nasıl gondeririz ?

  • Musa Avcı dedi ki:

   PHP ile mail formu yapma konusunda şu yazı faydalı olabilir http://www.phpr.org/php-mail-formu-yapimi/

   • Berna dedi ki:

    Ellerinize sağlık, şole birşey sormak istiyorum hepsini bir php altında nasıl yazabiliriz ? yardımcı olursanız sevinirim

    • Eyüp dedi ki:

     Mesela giriş yaptığında “giriş başarılı” gibi bir yazı yazdırıyorsunuz ya, bu yazıyı yazdırmak yerine giriş yaptığında göreceği panel.php sayfasının içeriğini ekleyebilirsiniz buraya. Tabi hata oluşacak kısımları düzenlersiniz.

     İlk giriş formunu da <?php kodunun üzerine yazın, php kodları html'den sonra başlasın. form action="" şeklinde boş kalsın. böylece sayfa içerisinde direkt çalışacaktır tek sayfada. Örnek incelerseniz daha iyi. Umarım yardımcı olur herkese.

  • Furkan yağmur dedi ki:

   mailto etiketi ile

 8. bora fırlangeç dedi ki:

  öncelikle merhabalar!
  benim ufak bir sorum olacak:
  ben sitem için ziyaretçi defteri oluşturmak istiyorum. bunu bir text dosyasına yerleştirmek istiyorum. ama ufak bir sıkıntım var: bütün mesajları alıntı bloğu içine almam gerek. acaba text yerine .html dosyası mı oluşturmalıyım?
  bir de bunu örnek bir kodla anlatırsanız sevinirim. bu arada da ben bir görme engelliyim.
  teşekkürler!

 9. engin dedi ki:

  yazıda kontrol.php den panel.php nasıl yönlendiği anlatılmamış.
  kodda da bir yönlendirme gözükmüyor.
  bu konuda bir açıklama yapabilirmisiniz.

  • Musa Avcı dedi ki:

   kontrol.php’de giriş başarılı olduğunda ekrana “Giriş yaptınız! Şimdi panel.php ye girebilirsiniz” yazdırdım.

   yazıyı hazırlamadaki amacım temeli açıklayıcı bir örnek çalışma sunmak olduğu için bu tip detaylara önem vermedim.

  • Fevzi dedi ki:

   Aşağıdaki Yönlendirme kodunu kullanırsanız bağlantı otomatikman sağlanır 🙂

   echo "Giriş Başarılı. Panel'e yönlendiriliyorsunuz";
   header('refresh: 5; url=panel.php');

 10. mehmet kemal dedi ki:

  Hocam blog sitemde, ziyaretçilerin soru gönderebileceği bir form yapmak istiyorum bu sorular benim mail adresime gelsin istiyorum bunu yapmak için güvenlik koduna ihtiyacım, kendim 10 tane kadar basit güvenlik sorusu oluşturup bunların rastgele döndürmek istiyorum.
  Bunu nasıl yapabilirim ?

 11. eyaz dedi ki:

  ben de yaptım çok güzel kodlar çalışıyor super

 12. gulnaz dedi ki:

  merhaba ben php de hesap makinesi yapmaya çalışıyorum.Php ye daha yeni başladım.mesela hesap makinesinde 1 butonuna basılınca 1’i ardından + butonuna basılın topama olduğunu ardından 2 butonuna basılınca 2’yi alıp sonra bunları toplayıp textboxa yazdırmak istiyorum asp.net veya actionscript olsa benim için çok kolay bir şey olurdu ama phpyi daha yeni başladım dediğim gibi pek fikrim yok yardımcı olabilirmisin normalde tüm programlama dilleri mantık olarak aynıdır ama php de şu button işini bir türlü bulamadım lütfen yardımcı olun…

 13. Ümit Güven dedi ki:

  Bu güzel ve bilgi verici paylaşım için çok teşekkürler, devamını bekliyoruz.

 14. suat dedi ki:

  ben localhost’da phpmyadmin sayfasına giremiyorum veritabanı oluşturmam lazım nasıl yapabilirim acil yazarsanız sevinirim.

 15. Deniz dedi ki:

  merhabalar, emeğinize sağlık! ben, php yi öğrenmeye yeni başladım, editör olarak da php designer 8 kullanıyorum. bu html form kısmını nasıl kullanacağımı anlamadım arayüz nasıl tasarlanır? oradaki satırları kopyala yapıştır yapınca her bir satırı hata verior da, bunun önüne geçebilmek için ne yapmam lazım? saygılarımla…

 16. webmaster forum dedi ki:

  güzel paylaşım olmuş teşekkürler..

 17. hd full izle dedi ki:

  Bu açıklayıcı örnekler için teşekkürler üstat 😉 sitenizi takipteyim.

 18. Hasan Yılmaz dedi ki:

  Bu güzel ve bilgi verici paylaşım için çok teşekkürler, devamını bekliyoruz.

 19. Sky Han dedi ki:

  Çok teşekkür ederim işime yarayan kısımları aldım

 20. HAKAN dedi ki:

  formdaki veriler diğer sayfaya gitmiyor sorun ne olabilir sizce

 21. Cmatrax dedi ki:

  ilk baştaki html kodu 3 ayrı texten 3 sayı girişi oluyor sadece

 22. fufi dedi ki:

  Benim soyle bir sorunum var profil duzenle sayfasında askerligini yaptın mı bolumunu 3 secenekli yapamiyorum 2 secenekte sorun yok ama 3 uncuyu nasil yapacagimi bulamadim.

  <option value="1" >Yaptım
  <option value="0" >Tecilli

  Bu sekilde kod calisiyor bunu 3 secenekli nasil yaparim?

 23. TheŞafak dedi ki:

  Php konusunda oldukça yalın, sade ve anlaşılır anlatımlardan olmuş. Her seviyeden yazılımcının anlayabileceği şekilde anlatımlar daha çok hoşuma gidiyor. Kısacası Teşekkürler… 🙂

 24. muhammet dedi ki:

  Merhabalar bir php formunun ne kadar sürede doldurulup action yani gönderme işlemi yapıldığını nasıl buluruz.

  • Musa Avcı dedi ki:

   Forma gizli bir eleman ekleyip, onda da formun oluşturulma zamanını saklayıp formu gönderdikten sonra buradan gelen zamanla farkı hesaplayıp yapabilirsiniz.

   Örnek form:

   ...
   &lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;start_time&quot; value=&quot;&lt;?php echo time() ?&gt;&quot;&gt; 
   ...
   

   Formu postladığınız sayfada:

   // ...
   $start_time = $_POST['start_time'];
   $diff = time() - $start_time;
   
   echo 'Formu ' . $diff . ' saniye içerisine doldurdunuz';
   // ...
   
 25. Taner dedi ki:

  Merhaba,

  Sayfalarınızdan bir çok şey öğrenmiş bulunuyorum bunlar için teşekkürler.

  Belki bana yardım edebilrisinz. Şimdi ben bir form sayfası tasarladım. Ancak bu spiderlar ve spam yollayan programlardan kurtulmak istiyorum. Onun için resimli güvenlik kodu oluşturdum. ancak resimin sayfada çıkmaması yada kişinin bunu okuyamamasına karşılık resimi yenile diye bir link koydum ve bu linki tıkladığında herşey güzel resim değişiyor.
  Ama kullanıcı olurya önce forma bilgi girer ise ve sonra resimin okunamadığını fark eder ise resmi değiştir dediğinde formu resetlemiş oluyor. Şimdilik buraya bir Submit butonu koyup olayı çözdüm ama güzel görünmüyor gözüme.

  teşekkür ederim

  • Musa Avcı dedi ki:

   formu resetlemek ve sayfayı yenilemek yerine aşağıdaki kodla sadece güvenlik resminin yenilenmesini sağlayabilirsin;

   &lt;img src=&quot;guvenlik_resmi.php&quot; id=&quot;guvenlik&quot;&gt;
   &lt;a href=&quot;javascript:;&quot; onclick=&quot;document.getElementById('guvenlik').src='guvenlik_resmi.php?' + Math.random()&quot;&gt;Yenile&lt;/a&gt;
   
 26. Yusuf Backhen dedi ki:

  Eline Sağlık Hocam Süper Anlatım .

 27. metin dedi ki:

  merhablar konudan bağımsız bir şey sorayım
  şu paylaşımı içine yaptığınız siyah ekran bir div etiketimi yoksa özel birşey mi php ile yazdığım bir safada echo içinde php kodlarını nasıl gösterebilirm

 28. Musa dedi ki:

  elinize saglık ya adaş bişeyi anlamadım onu soracaktıkm

  panel.php kodlarını vermişsiniz orda if i açmışsınız fakar ardından iki defa else demişsiniz şu kısım

  } else {
  session_destroy(); // bilgileri yanlış olduğu için sessionlar silinir
  echo ‘Bilgileriniz yanlış, buraya yanlızca giriş yapmış kişiler girebilir’;
  }
  } else {
  echo ‘Sadece giriş yapmış kişiler görebilir’;
  }
  ?>

  neden böyle yapmışsınız bir daha else yazmamızın ne anlamı var. yazmasak ne olur?

 29. Beykan dedi ki:

  Hocam , kontrol.php’de zaten bilgiler doğruysa session oluşturuyoruz.Panel.php’de if($_SESSION[‘kullanici’] == ‘musa’ && $_SESSION[‘sifre’] == ‘123456’) { bu kısım gereksiz gibi geldi.

  • Musa Avcı dedi ki:

   Tespitiniz doğru, örnek bayağı eski. Yeni bir session kullanımı örneği hazırlamam gerekiyor. Bu hali de çalışıyor fakat geliştirilebilir, bazı ufak gereksiz kısımları var sizin de fark ettiğiniz gibi.

 30. Beykan dedi ki:

  Kusura bakmayın spam gibi oluyor ama hala çözememişim.Hocam kısaca tekrar session kullanıcı adı şifre kontrolünü neden yapıyorsunuz açıklayabilir misiniz?

 31. nikos dedi ki:

  <?php
  if(isset($_POST['ism'])&&isset($_POST['surname'])&&isset($_POST['username'])&&isset($_POST['pass'])){
  $ism=$_POST['ism'];$soys=$_POST['surname'];$usr=$_POST['username'];$parol=$_POST['pass'];
  if(empty($ism)||empty($soys)||empty($usr)||empty($parol])){
  echo 'cant be null';
  }
  else{
  echo 'name : '.$ism.'’.’surname : ‘.$soys;
  }
  }
  ?>

  bu sekilde yazdim kodlari ama calismiyor lutfen yardimci olur musunuz cildirmamak elde degil

 32. ferhat dedi ki:

  kardeş ben senin kodlarının aynısını yapıyorum her seferinde kontrol.php’de bir komut yanlış çıkıyor çok uğraştım ama sorunu çözemedim daha sonra senin kodlarının aynısını yazıyorum yine’de aynı sorun kontrol.php kısmında ” lütfen formu kullanın ” yazıyor.

 33. ekrem dedi ki:

  ya ben su form konusunda sıkıntı cıkıyor netbeansta yazdım forma verıyı gırıyorum gonder dedıgımde “Object not found!

  The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.

  If you think this is a server error, please contact the webmaster.

  Error 404

  localhost
  Apache/2.4.10 (Win32) OpenSSL/1.0.1i PHP/5.5.15” bu cıkıyor ne olablır bu

 34. Ayça dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba sitem için e-mail formu oluşturdum. Fakat şu kodda takıldım:

  $content = ”.$mesaj.”;
  $mail->MsgHTML($content);

  Content kodlarında sadece .$mesaj. kodunun olması mail adresime de sadece kullanıcının yazdığı mesaj geliyor. Halbuki ben adının soyadının, mail adresinin vs. de gözükmesini istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
  Teşekkürler.

 35. Semih dedi ki:

  Ellerinize sağlık cok yararlı bir paylaşım olmus.Ben bir de veritabanında kayıtlı olan verilerimi(mesela checkbox,radio butonlarım seçildi/checked olarak gelsinler)başka bir sayfada doldurulmus halde görmek istiyorum.arka kısma girmeden.bunu nasıl yapabillirim?

 36. Hocam formdan veritabanıma veri yüklüyorum… Bunda sıkıntı yok ama veri yüklendikten sonra f5 yapılınca aynı veriyi bidaha yüklüyor.. Bunu nasıl engelleyebilirim.
  NOT: if kullanarak veri tabanına veriyi olduğum sayfada yükletiyorum….

 37. orhan dedi ki:

  iyi akşamlar bu kodları siteme ekledim ancak gönder e bastığım anda php kodları gözüküyor ve mail gönderilmiyor. sıkıntıyı nasıl çözeriz. ?

 38. Suat, dedi ki:

  merhaba hocam acıklamalar yeterli tesekkurler

 39. Nurlan dedi ki:

  salam cox yararli bilgiler twk … men Azerbaycadan izleyirem sizi en yararli materiallar bu sitede yine twk…

 40. Samet dedi ki:

  Selamun Aleykum basit bi iletişim formundan gönderilen verileri .txt şeklinde alabilirmiyim ? bu konu ile ilgili bi video çekebilirmisin ? çok güzel ve açık anlatmışsında işte olmuyo anlayamadım 😀 🙂

 41. Vasif dedi ki:

  Selam ben php ile kayif formu hazirliyorum ama input type=”password” name=”parola”> surdaki parolayi mysql veritabanina bos getiriyor lutfen yardimci olun

 42. birsen dedi ki:

  ben satranc uygulaması yapıorum. document.getElementById(2).innerHTML=”” bu sekilde satranc tahtasında yerini belirliyorum ama tıklayınca nasıl hareket ettirebilirim yardımcı olabilir misiniz ?

 43. eren dedi ki:

  panel.php ye nasıl gidiyor onu anlamadım hocam

 44. fatih dedi ki:

  input type=”submit” kullanmadan form verilerini nasıl yollarız, yapmaya çalıştığım şey , selectboxtan bir option seçildigi gibi veritabanından veri çekip hemen altında bu verileri göstermek, bunu yaparken forma girilmiş diğer veriler de kaybolmamalı

 45. Tamer dedi ki:

  Form işlemlerini yeni öğrenenlerden biriyim. denemelerim sırasında birşey farkettim. Form doğrulama sırasında sürekli bütün form elemanları isset komutu ile var mı yok mu diye kontrol ediliyor. Aslında sadece tek bir eleman kontrol edilse yetiyor. Çünkü Form boş olarak bile gönderilse bütün form elemanların isset değeri true oluyor.Örnekte verdiğiniz ” if(isset($_POST[‘kullanici’]) && isset($_POST[‘sifre’])) {” yerine sadece “isset($_POST[‘kullanici’])” yada “isset($_POST[‘sifre’])” yazmanız yeterli.

 46. Fethi dedi ki:

  Konuyu anlamayan varsa alt+f4 çeksin arkadaşlar (:

 47. Sezer dedi ki:

  Ellerinize sağlık, anlatım için.

 48. ömer dedi ki:

  bilgiler için teşekkürler emeginize sağlık

 49. ihsan dedi ki:

  güzel bir anlatım olmuş teşekkürler

 50. Alp dedi ki:

  Bir şey soracağım bende bu kodlar alışmıyor kopyala yapıştrı yaptım ama

 51. mert yakıştır dedi ki:

  musa abi ben wordpress hazır blog sisteminden kurdum acaba kendi sistemimi kendimmi inşa etmeliyim yoksa hazır olanı kullanmak en iyisimi

 52. Mustafa dedi ki:

  İşe yarayan bir çok kısım var teşekkür ederim..

 53. Kaan dedi ki:

  harikasınız

 54. ali dedi ki:

  çok yalın ve faydalı bir paylaşım…emeğine yüreğine sağlık…

 55. Dedicated dedi ki:

  Mantığı anlatmışsın iyi hoş fakat bazı arkadaşlar neyi nasıl kullanacağını anlamıyor. Açıklamayı gereksiz gördüm dediğin kısımları da açıklarsan o vakit arkadaşlar için daha faydalı bir çalışma yapmış olacaksın.

 56. mehmet erselen dedi ki:

  adimizi girdiyimizde hangi kodu kullanmaliyiz oyle bisey yapsin ki numara kullanmayalim ad bolumunde sadece ad kullanallim

 57. hindistan dedi ki:

  bana yardımcı ola bilecekler varmı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir