RSS

PHP ifadeleri ve operatörleri

64 07 Haziran 2010 ~ Musa Avcı — Başlangıç

PHP ifadeleri ve operatörleri

PHP’de yapacağımız ve yaptıracağımız her şey için PHP ifadelerini kullanırız. Adı üstünde çalışmamızı ifade edecek şeylere PHP ifadeleri deriz. Genel olarak <?php ve ?> arasına yazacağımız her şey bir PHP ifadesidir.

Bunlardan bir çoğunu ayrı başlıklar altında anlattım ve şimdi ise yeni bir başlık altında operatörlere ve mantıksal ifadelere değineceğim.

Şimdi ifadelerimizde ve değişkenler üzerinde bir takım işlemler yapmamızı ve koşullar belirtmemizi sağlayacak olan operatörlerden başlayalım, bol etiketli bir yazı olacak.

PHP operatörleri

Bu başlık altında sırayla aritmetik operatörler, atama operatörlerini, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler ve diğer operatörleri anlatacağım.

Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörler gayet basit. İlkokulda öğrendiğimiz şeyler, bunlara matematiksel operatörlerde diyebilirsin. Bu operatörler ile istediğin değerlerin toplamasını, çıkarmasını, bölmesini ve çarpmasını yapabilirsin.

İşte PHP’de aritmetik operatörler, isimleri ve örnekleri:

Operatör İsim Örnek
+ Toplama $a + $b
Çıkartma $a – $b
* Çarpma $a * $b
/ Bölme $a / $b
% Modül $a % $b

Bunların bir de uygulamasını gösterelim:

$a = 10;
$b = 20;
$c = 5;
$sonuc = $a + $b - $c;
echo $sonuc;

Ekranda 25 yazar.

$a değişkeninin değeri 10, $b değişkeninin değeri 20, $c değişkeninin değeri ise 5. $sonuc değişkenine de $a değişkeni artı $b değişkeni ve eksi $c değişkeni dedik, bu da $sonuc değişkenine 10 + 20 – 5 işlemini yaptırarak 25 değerini verdi.

Bir tane de işe yarar bir deneme ile gösterelim:

$yil = 2010;
$dogum_yili = 1992;
$yas = $yil - $dogum_yili;
echo $yas;

Ekranda 18 yazar. 2010 yılından doğum yılımızı çıkarttık ve yaşımızı bulduk.

Karakter katarı operatörleri

İki ya da daha fazla karakteri ard arda eklemek için kullanacağın bu operatörü aslında bir kaç ders öncesinde örnek olarak kullandım. Orada anlamamış olabilirsin. Ama şimdi bu eksikliği gidereceğiz.

Yazıları ve diğer değerleri yan yana birleştirmek ve başka değerlere eklemek için “.” (nokta) operatörünü kullanacağız. Hemen bir örnek ile göstereyim yine:

$isim = 'Musa';
$mesaj = 'Selam ';
$sonuc = $mesaj . $isim;

echo $sonuc;

Ekranda Selam Musa yazar. Burada $sonuc değişkenine $mesaj değişkeni ile $isim değişkenini yan yana ekledik.

Bir örnek daha göstereyim:

$isim = 'Musa';
$sonuc = 'Selam ' . $isim;

echo $sonuc;

Bu sefer de aynı şey yazar. Farklı yaptığımız şey; $mesaj değişkeni kullanmak yerine sonuç değişkenine direkt mesajımızı verdik ve yanına nokta operatörü ile $isim değişkenini birleştirdik.

Tek tırnak ile çift tırnak arasındaki fark

Bu konuda son olarak dikkat etmemiz gereken ufak bir farklı yoldan bahsedeceğim. Bu da PHP de (çift tırnak) ile (tek tırnak) arasında bazı kullanım farklılıkları olması. Tek tırnak ile vereceğimiz değerlerin içerisine değişken yazamayız, hemen örnek ile gösterelim:

$isim = 'Musa';
$mesaj = 'Selam $isim';

echo $mesaj;

Ekranda Selam $isim yazar. Çünkü biz değişkeni de tek tırnak içinde yazdık. Bu nedenle o $isim‘e bir değişken değil yazı gözüyle baktı. Eğer $isim değişkenini yazdırmak istiyorsan işte o zaman bir yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi yapmalısın.

Bu bahsettiğim olay yanlızca tek tırnak için geçerli. Çift tırnakda ise bu durum daha farklı. Çift tırnak içerisine yazacağımız değişkenlerin değerleri yazar. Yani nokta operatörünü kullanmadan da değişkenleri çift tırnak içinde birleştirebiliyoruz. Hemen yine bir örnek geliyor:

$isim = 'Musa';
$mesaj = "Selam $isim";

echo $mesaj;

Çok dikkat edin bir önceki örnek ile aynı fakat sadece mesaj değişkeninde tek tırnak değil çift tırnak kullandık. Ve bu durumda ekranda Selam Musa yazacak. Çünkü çift tırnak içine yazılan değişkenlerin değerlerini verir. Fakat tek tırnakda böyle bir durum söz konusu değil.

Buradaki amaç bazen dolar işaretini kendi başına kullanmamız gereken bazı yerlerde PHP’nin o dolar işaretini değişken sanmamasını sağlamaktır. Mesela ekrana “Ücret: 100$” yazdırmak istediğimizde eğer çift tırnak kullanırsak PHP hata verir. Çünkü çift tırnak içerisinde dolar işareti özel karakter ve değişken ifadesi olarak algılanır. Bu durumlarda tek tırnak ya da kaçış operatörü kullanılır.

Kaçış operatörü

Kaçış operatörü ters bölüm işaretidir “\”.

Kaçış operatörünün kullanımınıda hemen bir örnek ile gösterelim:

$mesaj = "Ücret: 100\$";
echo $mesaj;

Ekranda Ücret: 100$ yazar. Çift tırnak ile $ dolar işaretini kullandık ama başına ters bölüm işareti koyduk. Bu nedenle o dolar işaretini değişken olarak algılamadı.

Çift tırnakta değişken kullandığımız için $ dolar işaretinden kaçmakta kullandığımız bu operatörü aynı zamanda çift tırnak içine çift tırnak içeren bir şey yazarkende kullanabiliriz. Hemen buna da bir örnek:

$mesaj = "Musa: \"bu kaçış operatörünü anlamak için iyi bir örnek\" dedi.";
echo $mesaj;

Ekranda Musa: “bu kaçış operatörünü anlamak için iyi bir örnek” dedi. yazar. Çift tırnak içinde çift tırnak işaretini kullansaydık PHP hata verirdi. Ama kaçış operatörü sayesinde böyle bir hata almadık ve kendimizi ifade ettik.

Biraz karışık bir konu gibi gelebilir ama aslında basit. Son olarak hepsini bir örnek ile göstereyim:

$isim = "Musa";
$mesaj = "Merhaba ";

$sonuc = $mesaj . $isim; // Değeri: Merhaba Musa
$sonuc = "$mesaj $isim"; // Değeri: Merhaba Musa
$sonuc = 'Selam ' . $isim; // Değeri: Selam Musa
$sonuc = 'Değerimiz: 100,000,000$'; //Değeri: Değerimiz: 100,000,000$
$sonuc = "Bu hatalı bir fiyat: 100$"; //PHP hata verir!
$sonuc = "Bu hatasız bir fiyat: 100$"; //Değeri: Bu hatasız bir fiyat: 100$
$sonuc = "Tırnak denemesi: \"PHP\""; //Değeri: Tırnak denemesi: "PHP"
$sonuc = "Hatalı bir örnek, "kaçış karakteri" kullanmadan tırnak açtık"; //PHP hata verir.

Atama operatörleri

Atama operatörleri ile değişkenlere değer atarız. Temel atama operatörü eşittirdir (=). Bunu geçen örneklerde ve anlatımlarda anladığını varsayıyorum. Tek bir eşittir işareti, istenilen değişkene istenilen değeri atamamızı sağlar.

Diğer operatörlerini de bir tablo üzerinde gösterelim. Bu operatörler birleşik atama operatörleri. Bunlar bir değişkenin sonuna bir değer eklemekte ya da değişkendeki sonuca bir sayı eklememizi kolaylaştırır. Basit bir örnek ile kavrayabileceğimiz bu birleşik atama operatörlerini önce tabloda gösterelim:

Operatör Kullanışı Karşılığı
+= $a += $b $a = $a + $b
-= $a -= $b $a = $a – $b
*= $a *= $b $a = $a * $b
/= $a /= $b $a = $a / $b
%= $a %= $b $a = $a % $b
.= $a .= $b $a = $a . $b

Örnek bir atama operatörü kullanımı:

$a = 10;
$b = 20;
$a += $b;

echo $a;

Ekranda 30 yazar. Birleşik atama operatörü kullanarak toplama işlemi yaptık ve varolan değişkenin değerine atadığım değişkenin değerini ekledik.

Bu birleşik atama operatörü bizim değişkenin sonuna ekleyeceğimiz ya da çıkartacağımız değerler için aynı değişkeni tekrar yazdırmayarak bize kolaylık sağlar.

Bir değer arttırma ya da eksiltme

Bir değişkendeki sayısal değeri bir arttırmak için çift artı (++) operatörünü, bir değer eksiltmek için de çift eksi (- -) operatörünü kullanırız.

Örnek kullanımı:

$a = 10;
$a++;
echo $a;

Ekranda 11 yazar. $a değişkeninin değerini 1 arttırdık ve ekrana yazdırdık.

İfadeleri ve operatörleri bir başlık altında toplayınca konu yoğunluğundan dolayı ikiye ayırmak durumunda kaldım. Bu yazıda bir önceki yazıda anlatmadığımız diğer ifadeleri ve diğer operatörleri anlatacağım.

Kaldığımız yerden karşılaştırma operatörlerini anlatmaya başlayarak devam ediyorum.

Karşılaştırma operatörleri

Karşılaştırma operatörleri ile adı üstünde birden fazla değerleri kendi aralarında karşılaştırmasını yapacağız. Mesela $a değişkeninde bulunan bir değer $b değişkeni ile aynı mı? Ya da daha mı büyük? Gibi karşılaştırmaları bu operatörler ile yapacağız.

Karşılaştırma operatörlerini bir tablo üzerinde gösterelim:

Operatör İsim Kullanılışı
== Eşittir $a == $b
=== Denktir $a === $b
!= Eşit değildir $a != $b
!== Denk değildir $a !== $b
<> Eşit değildir $a <> $b
< Küçüktür $a < $b
> Büyüktür $a $b
<= Küçük ve eşittir $a <= $b
>= Büyük ve eşittir $a >= $b

Karşılaştırma operatörü olan çift eşittir işaretinde dikkat etmemiz gereken ufak bir ayrıntı var. Çift eşittir işareti iki değeri karşılaştırmakta kullanılır, tek eşittir işareti ise değer atamakta kullanılır. Bu yüzden karşılaştırma operatörü olan çift eşittir kullanmak istediğiniz zaman tek eşittir yapmadığınızdan emin olun.

Karşılaştırma operatörleri nasıl kullanılır?

Karşılaştırma operatörlerini daha çok soru sormak gibi değerlendirebiliriz. Bu operatörleri koşul gerektirecek olan öğreneceğimiz bir sonraki ifadelerde kullanacağız. Kullanacağımız bu operatörlerin anlamlarına örnek olarak şunu diyebilirim:

$a = 10;
$b = 20;

Yukarıda a ve b değişkenlerine değer atadım. Şimdi karşılaştırma operatörü ile “$a == $b” dediğimde aslında “$a değişkeni $b değişkenine eşit mi?” diye bir soru sormuş oldum. Bu karşılaştırmanın sonucu yanlış yani FALSE dönecektir.

Farklı bir operatör ile daha deneyelim: “$b > $a” burada da “$b değişkeni $a değişkeninden büyük mü?” diye sormuş oldum. Bu karşılaştırmanın cevabı da doğru yani TRUE dönecektir.

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler ile birden fazla karşılaştırmayı değerlendirip, birleştirebiliriz. Mesela bir değişkenin hem 0 dan büyük mü hem de 100 den küçük mü diye bir karşılaştırmasını mantıksal operatörler sayesinde yaparız.

Mantıksal operatörleri bir tabloda gösterelim:

Operatör İsim Kullanılışı Açıklaması
! Olumsuzsa !$a $a’nın değeri olumsuz yani FALSE ise TRUE yani doğru döner. Aksini yapar olumsuz mu diye sorar.
&& Ve $a && $b $a ve $b’nin değeri olumlu ise olumlu yani TRUE döner, ikisinden birisi olumsuz ise olumsuz yani FALSE döner.
|| Ya da $a || $b $a’nın değeri ya da $b’nin değeri olumlu ise olumlu döner. Birisinin ya da ikisininde olumlu olması yeterlidir.

Bunlara bir örnekte başta dediğimiz; bir değişkenin değeri “0 dan büyük ve 100 den küçükse” karşılaştırmasını yapalım. Bunun için uygulayacağımız koşul şöyledir: “$a > 0 && $a < 100” Bunun anlamı $a değişkeni 0 dan büyükse ve 100 den küçüksedir. Eğer $a’daki sayı 0 ile 100 arasında ise bu koşulun sonucu olumlu döner.

Hata bastırma operatörü

Hata bastırma operatörü (@) et işaretidir. Her deyimin önünde kullanılabilir. Hata oluşturacak yerlerin başına bunu koyduğunuzda ekrana bir hata çıktısı verdirmemeye yarar.

Hatayı görmezden gelmeye ve sonucu olumsuz yapmamaya yarar.

Diyelim bir bölme işlemi yaptırıyoruz, bu bölme işlemine belki 0 rakamını da yazabiliriz. 0 yazdığımızda PHP bir rakamı 0 a bölemeyeceği için hata verecektir. Bu durumda bu operatör kullanarak hatayı bastırabiliriz. Örnek:

$a = 10;
$b = 0;
$sonuc = @($a/$b);
echo $sonuc;

Ekranda hata yazmaz onun yerine olumsuz sonuç döner.

PHP koşullu ifadeleri

Ve nihayet öğrendiğimiz bu operatörleri kullanarak karar verdirme zamanı geldi! Yapılan çalışmalarda ve sayfalarda mantıklı ve işe yarar sonuçlar verdirtebilmek için kodlarımızın karar vermesi gerekiyor.

PHP’de karar verdirtebilmek için ise if gibi bazı ifadeleri kullanacağız. Ve bu ifadeler ile kodlarımıza bir mantıklı bir amaç ve sonuç oluşturacağız.

İf ifadeleri

PHP’de if ile kodlarımıza kararlar verdirtebiliriz. Türkçe anlamı eğer olan if ifadesi için bir koşula ihtiyacımız ve koşul sonucunda yapmasını istediğimiz koda ihtiyacımız var.

If’in temel şekli şöyledir:

if( koşul ) {
// koşul olumlu ise çalışacak kodlar
}

Hemen bir örnek ile açıklayıp gösterelim:

$a = 20;
if($a &amp;amp;amp;amp;amp;gt; 10) {
  echo 'a değişkeni 10 dan büyüktür';
}

İlk olarak $a değişkenine 20 değerini verdik sonrasında if ile “eğer $a değişkeni 10 dan büyükse aşağıdaki kodları çalıştır” dedik. Yani bu durumda ekranda “a değişkeni 10 dan büyüktür” yazacaktır. Eğer $a değişkenine 5 değerini verseydik ekranda hiçbir şey yazmazdı.

If birden fazla koşul uygulama

Mantıksal operatörler ile if’in içerisine birden fazla karşılaştırma gerçekleştirebiliriz. Mantıksal operatörlerde verdiğimiz bu örneği de hemen if’i kullanarak gösterelim.

$a = 10;

if($a &amp;amp;amp;amp;amp;gt; 0 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp; $a &amp;amp;amp;amp;amp;lt; 100) {
  echo 'a değişkeni 0-100 arasında';
}

Burada eğer $a değişkeni 0 dan büyük ve $a değişkeni 100 den küçük ise aşağıdaki kodları çalıştır dedik. Ve $a değişkeni değerine 10 verdiğimiz için ekranda a değişkeni 0-100 arasında yazacaktır.

Eğer koşullar gerçekleşmiyorsa { … } parantez içerisine aldığımız kodlar çalışmayacaktır.

Else ifadeleri

Else’nin Türkçe anlamı değilsedir. Yani if koşullar olumlu olduğunda { … } parantez içerisindeki kodları çalıştırırken else’yi kullanarak eğer koşullar gerçekleşmediyse de bir başka kod bloğunu çalıştırabiliriz.

Yukarıdaki örneğimizin üzerinde uygulayarak gösterelim:

$a = 200;

if($a &amp;amp;amp;amp;amp;gt; 0 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp; $a &amp;amp;amp;amp;amp;lt; 100) {
  echo 'a değişkeni 0-100 arasında';
} else {
  echo 'a değişkeni 0-100 arasında DEĞİL';
}

Burada eğer koşullar doğru değilse a değişkeni 0-100 arasında DEĞİL yaz dedik. Ve bu seferde $a değişkenine 200 değerini verdiğimiz için ekranda “a değişkeni 0-100 arasında DEĞİL” yazacaktır.

Hem if hem de else olayına bir örnek daha gösterelim. Ehliyet almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Şimdi if ve else kullanarak bu durumu ifade edelim:

$yil = 2010;
$dogum_yili = 1992;
$yas = $yil - $dogum_yili;

if($yas &amp;amp;amp;amp;amp;gt;= 18) {
  echo 'Ehliyet alabilirsin';
} else {
  $kalan_yil = 18 - $yas;
  echo 'Ehliyet almak için ' . $kalan_yil . ' yıla daha ihtiyacın var.';
}

Yukarıda hem yaş hesaplama hem de if ile bir ehliyet alabilirlik testi yaptık. Eğer yaşımız 18 den büyük ya da eşit ise ekranda Ehliyet alabilirsin yazacaktır. Eğer 18 den küçük ya da eşit değilse yaştan 18’i çıkartıp 18 olmasına kalan yılı bularak ekrana ehliyet almak için kaç yıla ihtiyacımız olacağını yazacaktır.

Elseif ifadeleri

Else değilse demekti if ise eğer demekti, yani bu da demek oluyor “değilse eğer”. Bu ifade ile bir koşul uymuyorsa hemen ardından başka bir koşul deneyebiliyoruz. Mesela elseif ile bir puan değerlendirmesi yapalım. Notumuz eğer 5 ise pekiyi 4 ise iyi 3 ise orta 2 ise geçer 1 ise zayıf yazdıralım.

$puan = 5;

if($puan == 5) {
  echo 'Pekiyi';
} elseif($puan == 4) {
  echo 'İyi';
} elseif($puan == 3) {
  echo 'Orta';
} elseif($puan == 2) {
  echo 'Geçer';
} elseif($puan == 1) {
  echo 'Zayıf';
}

Ekranda pekiyi yazar.

Switch ifadesi

Sadece bir veya birden fazla eşitliği kontrol etmek istediğiniz durumlarda kullanılabilecek bir ifadedir. Switch ile yapılacak işlemin aynısı else if ile de yapabilirsiniz, fakat eğer sadece bir veya daha fazla eşitliğin karşılaştırılması üzerine bir ifade kullanılmak isteniyorsa bu işlem için switch daha uygundur.

// if ile yapmak istediğimizde:
if($meyve == 'karpuz') {
  echo 'karpuz seçildi';
} else if($meyve == 'çilek') {
  echo 'çilek seçildi';
} else if($meyve == 'armut') {
  echo 'armut seçildi';
}

// aynısı switch ile yapalım:
switch($meyve) { // karşılaştırılacak değişkeni ifade ediyoruz
case 'karpuz': // eğer karpuz'a eşitse
  echo 'karpuz seçildi';
  break; // eğer bu seçenek eşleştiyse karşılaştırmaya devam etme
case 'çilek':
  echo 'çilek seçildi';
  break;
case 'armut':
  echo 'armut seçildi';
  break;
}

Bu tip durumlarda switch kullanmak if kullanmaktan daha performanslı ve kısa oluyor.

Alt alta case ifadesini kullanarak birden fazla değer karşılaştırması yapabilirsiniz.

switch($meyve) {
case 'kiraz':
case 'çilek':
case 'karpuz':
  echo 'kırmızı renkli meyve';
  break;
case 'armut':
  echo 'sarı renkli meyve';
  break;
}

Eğer switch içerisinde ifade edilen hiç bir değerde eşleşmediğinde yapmak istediğiniz bir şey varsa da bunu “default” ile ifade ediyoruz;

switch($meyve) {
case 'muz':
  echo 'muz var!';
  break;
case 'karpuz':
  echo 'karpuz var!';
  break;
default:
  echo 'bu meyveden yok!';
  break;
}

Bir sonraki PHP serüvenlerinde görüşmek üzere hoşçakalın!

Etiketler:

Yazılanlar ilgini çektiyse, yenilerinden haberdar olmak için e-mail bültenine abone olabilirsin.

"PHP ifadeleri ve operatörleri" yazısı için 64 yorum yapılmış.

 1. […] PHP ifadeleri ve operatörleri #2. […]

 2. Harun Öztürk dedi ki:

  Gerçekten hakkını vererek anlatmışsınız hocam, galiba bu sefer birşeyler anlamaya başlıyorum. Yalnız kafama takılan birkaç nokta var, şimdi ben kodları öğreniyorum, burdaki bir derste çift tırnak ve tek tırnak olayını anlatmışsınız, ama php de okadar çok kullanılan noktalama işareti varki parantez, virgül, köşeli parantez, süslü parantez v.b. bunları kullanmanın belli bir mantığı varmı, varsa nedir? Bunların yazılma kuralını öğrensem benim için olay çözülecek. Çünkü hep bunları kullanırken hata yapıyorum.

  • Barış dedi ki:

   Bunların kullanımlarının belli bir mantığı var tabi ki Harun Bey. Konuyu ben yazmadım ama kendimce bir açıklama getireyim size.
   Örneğin şöyle bir şey olsun:
   $degisken = 5;
   echo ‘$degisken’;
   yazdığınız zaman ekrana “$degisken” yazısı çıkacaktır. Fakat oradaki kesme işaretlerini (‘), tırnak işaretleri ile değiştirirseniz:
   $degisken = 5;
   echo “$degisken”;
   yazdığınız takdirde ekrana 5 olarak yazılacaktır.
   Süslü parantezler koşullarda ve döngülerde kullanılır. Bunlar, yorumlayıcının bu ifadeleri birbirine karıştırmaması içindir. IF, Else, Elseif deyimlerinin her biri için yorumlayıcıya “bak bunlar ayrı!” demek için süslü parantez kullanırız.
   Mantık hemen hemen hepsinde bununla aynıdır.

   İyi günler dilerim.

  • Rahman dedi ki:

   aylar iller kecdi ama Harun hele de mesajina baxmirdi )

 3. sait dedi ki:

  üniversitede burada anlatılan dersin 10’da 1 anlatılmıyor.
  sınavlara hazırlanırken gerçekten çok yardımcı oluyor.
  Emeğinize sağlık

 4. dogukan dedi ki:

  Güzel anlatım,tebrikler

 5. Atilla dedi ki:

  Genç yaşta mantık ve fonksiyon konularını öğrenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu ders itibariyle (: Emeğinize sağlık Musa Bey..

 6. Mert dedi ki:

  Anlatımlarınız gayet güzel php anlamaya başladım 🙂

 7. ismail dedi ki:

  Çok güzel.
  Peki hocam 0 ile 100 arasında herhangi bir rakama göre nasıl koşul sağlayabilirim. Yani,

  if ($degisken == '0, 100'){
  echo '0 ile 100 arasında'
  }else{
  arasında değil
  }

  yapmak istedim ama 0 ile 100 arası yazılış şeklini beceremedim.

  • Musa Avcı dedi ki:

   bunun için iki ifade kullanmamız gerekiyor; “0’dan büyükse ve 100’den küçükse” şeklinde.

   if($degisken &gt; 0 &amp;&amp; $degisken &lt; 100) {
     echo '0 ile 100 arasında.';
   } else {
     echo '0 ile 100 arasında değil.';
   }
   
 8. Ahmet dedi ki:

  Ellerine klavyene sağlık bir ders ancak bu kadar iyi anlatılabilirdi….

 9. ceyda dedi ki:

  çok teşekkür ederim elinize sağlık..

 10. engin dedi ki:

  güzel ders olmuş emeğiniz için teşekkür ederim

 11. Eda dedi ki:

  Emeğinize sağlık her şeyi çok açık bir şekilde anlatmışsınız…

  • Php Ögrenici dedi ki:

   $tarih=2014;
   $dogum=1958;
   $yas=$tarih – $dogum;
   if($yas > 17); {
   echo ‘Ehliyet Almak Icin Yasiniz Uygun’;
   }
   else {
   echo “Ehliyet Almak Icin Yasin Kucuk Buyu De Gel Kocum :D”;
   }

   Burdaki Sorun Nedir Acaba

   • Musa Avcı dedi ki:

    if’den sonra noktalı virgül konulmuş, bir de tırnaklar farklı. Aşağıdaki kodu deneyebilirsin;

    $tarih = 2014;
    $dogum = 1958;
    $yas = $tarih - $dogum;
    if($yas &gt; 17) {
    	echo 'Ehliyet Almak Icin Yasiniz Uygun';
    } else {
    	echo 'Ehliyet Almak Icin Yasin Kucuk Buyu De Gel Kocum :D';
    }
    
 12. aytaç dedi ki:

  $mesaj = “Ücret: 100$”;echo $mesaj; hocam bende kaçış operatörünü kullanmasamda hata vermiyor. Bu durum normal mi? Bilgisayardan bilgisayara değişir mi acaba?

 13. Ahmet Lekesiz dedi ki:

  Hocam, öncelikle dersler için teşekkürler. Yalnız kafama bir şey takıldı kaçış operatörlerinde verdiğiniz örnekte kaçış operatörü kullanmasak da sorun olmuyor acaba ben mi bir yeri atlıyorum yoksa örnekte mi bir sıkıntı var açıklarsanız sevinirim, selametle.

 14. Engin dedi ki:

  // if ile yapmak istediğimizde:
  if($tatli== ‘karpuz’)

  tatli değil de meyve olması gerekmez mi?

 15. Savaş dedi ki:

  Tebrik ediyorum. Çok yararlı bir ders oldu benim için. Php alt yapımı yazılarınız sayesinde oluşturuyorum.

 16. Kubilay dedi ki:

  Hocam Teşekkür ederim çok sağolun güzel anlatım 🙂

 17. ayşe dedi ki:

  gerçekten o kadar güzel bir anlatım olmuş ki ellerinize sağlık

 18. melih dedi ki:

  hocam aşağıdakilerden hangisi bir php ifadesini sollandırır?
  a- .
  b- enter
  c-
  d- ;

 19. dry dedi ki:

  ellerinize sağlık hocam ders ancak akılda kalıcı oldu

 20. cuneyd tanriverdi dedi ki:

  sizin ornegin tamamen aynisini kullanmama rağmen,switch ifadesindeki ilk örneği aşağıdaki hatayı alıyorum.oysaki php compiler diğer örneklerde düzgün çalışıyordu.

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 3

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 5

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 7

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 13

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 16

  Notice: Undefined variable: meyve in C:inetpubwwwroothtmlphpworkbook.php on line 19

 21. Zahid Efe dedi ki:

  Teşekkür Ederim Gerçekten Çok Güzel Bir Ders Olmuş… Aslında PHP Biliyorum Ama Yine de Okumak İstedim Sizin Dersinizi Çok Güzel Anlatmışsınız… Teşekkürler… 🙂 🙂

 22. nrh dedi ki:

  Güzel bir dokuman olmus

 23. Alpha dedi ki:

  Hocam eline klavyene sağlık. Sayende php ogreniyoruz.

 24. Enes dedi ki:

  Hocam echo komutundan sonra çift tırnak mı yoksa tek tırnak mı kullanmalıyız? Siz tek tırnak kullanmışsınız genelde

  • cihan dedi ki:

   farketmez.Çift tırnak yada tek tırnak.Çift tırnak kullandıysan içerisinde tekrar tırnak kullanmak gerekirse tek tırnak kullanırsın.Tek tırnakla başlattıysan echo yu içeride çift tıknak ile string işlemlerini yaparsın.

 25. […] Tek tırnak ile çift Tırnak arasından sonrasını bende bilmiyordum dikkatimi çekti http://www.phpr.org/php-ifadeleri-ve-operatorleri Burdan aldım.Uzun ama sanırsam güzel bir yazı oldu. Okuyan Kişiler Burda basit 1 2 örnekle […]

 26. Mehmet Hanifi dedi ki:

  Hocam elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İnşaallah devamı gelir.

 27. sezgin dedi ki:

  if (empty($kadi) || empty($mail) || empty($mesaj)){
  echo “Boş Alanları Doldurun”
  }
  hocam şöyle bi kod yazıp formdan gelen bilgieri çektim.mesaj bölümünü boş bırakınca hata kadi ve mail bölümünü boş bırakınca hata veriyo fakat mesaj bölümünü boş bırakınca hata vermiyo nerde yanlışlık var bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim

 28. Mutlu dedi ki:

  Merhaba Hocam sanıyorum ilgili konu burası okuduklarıma istinaden sizden yardım rica edeceğim,

  Şöyle bir sistem yapacağım,

  A :1-5 Gün arası
  B :5-10 Gün Arası
  C :10-15 Gün Arası
  D :15-20 Gün Arası
  E :20-30 Gün arası

  Bu seçeneklerin her birinin bir değeri var fiyat olarak,

  A :1-4 Gün 200 TL
  B :5-9 Gün 175 TL
  C :10-14 Gün 150 TL
  D :15-19 Gün 125 TL
  E :20-30 Gün 100 TL

  Yukarıdaki seçenekler bir kiralama seçeneği ve arama sorgusu ile belirlenen tarih seçenekleri arasındaki gün sayısını toplatıp yukarıdaki belirttiğim günler arasındaki hangi seçeneğe uygun ise onunla toplatmak istiyorum.

  Mesala 05 Ocak Tarihi ile 15 Ocak Tarihi arasında olan 10 Günü C seçeneği ile çarpıp ekrana yazacak, burada küçüktür büyük işlemlerini çözemedim, sorgumda gün sayısını çıkartabiliyorum ama tek ana seçenek olan A ile çarpabiliyor ancak, bunun bana bir örnek olarak öğretebilir misiniz?

 29. Arda dedi ki:

  Çok güzel anlatmışsınız. Açıklayıcı ve sade olmuş, teşekkürler.

 30. Tamerlan dedi ki:

  salam…cox ela izah etmisiz…yoxladim amma her seferinde pekiyi yazdi…5-de pekiyi 4 -de pekiyi 3-de de bir sey yazmasan bele pekiyi yazir sehv harda etmisem?

 31. Tamerlan dedi ki:

  salam 5-de pekiyi verdi amma hamisinda pekiyi verir bir reqem yazmasan bele pekiyi verir …sehi harda elemisem ?

 32. MeTeHaN dedi ki:

  Adam Üniversite Sınavına Çalışmak İçin Okumuş Daha 17 Yaşındayım Ve Web Tasarıma İlgim Olduğu İçin Öğreniyorum.Bi An gurur duydum.Bu Arada Musa hocam Elinize Sağlık Çok Güzel Anlatmışsınız.

 33. Tolga Duman dedi ki:

  Musa Avcı sende Allah’ın verdiği Nimetlerden bir Nimetsin kardeşim. Vesilenle PHP olayını net bir şekilde öğreniyoruz. Çok güzel bir anlatım tarzın var. MaşaAllah. Allah razı Olsun.

 34. Ahmet Balcı dedi ki:

  Vallaha Hocam sizi Tebrik ederim inan okulda ögretmen anlatsa hiç biri anlamazdım başta sona kadar hepsini okudum, yaptım, anladım ve öğreniyorum. Allah Sizden Razı Olsun Musa Hoca valla Süpersiniz Maşallah maşallah

 35. Erkan dedi ki:

  Kardeş aynı text kutusuna virgüllerle girilmiş sayıların kaç pozitif kaç negatif ve kaçtane 0 olduğu nu bulan program lazım yapamıom nasıl yapılıo resim atsan çok iyi olur

 36. Mustafa dedi ki:

  php ile teog puan hesaplama yaptım Türkçe 20 matematiğe 20 değerleri girip hesaplama yaptırıyorum. Türkçe ve matematiğe 20 değeri yazıp hesapla dediğimde Türkçe ve matematik hücrelerinde (TextField) 20 değerleri kalmasını istiyorum hesapla deyince sıfırlanmasını istemiyorum ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz.

 37. Halil dedi ki:

  Mükemmel anlatım hocam.Tebrikler.

 38. Mucosoft dedi ki:

  WordPress’te eklenti ile mi kod görünümü kazandırıyorsunuz? Yani kodları içine aldığınız tasarımdan bahsediyorum. Eğer eklenti ise hangisi?

 39. Yusuf dedi ki:

  Öncelikle dersleriniz ve anlatımlarınız için çok teşekkür ederim. Benim diyeceğim şu, kaçış operatörünü anlatırken ve verdiğiniz örneklerde hiç kaçış operatörü işaretini “\” kullanmamışsınız. Teşekkürler.

 40. Sadi dedi ki:

  Seviyorum bu siteyi bee ellerinize saglik

 41. Gül Hanım dedi ki:

  Emeğinize sağlık.

 42. Emrah dedi ki:

  Çok güzel bir makale olmuş. Teşekkür ederim hocam.

 43. Alp Özer dedi ki:

  Ne zaman mantık ifadelerine işim düşse temeline buradan bakıyorum.

  Teşekkürler

 44. ogocer dedi ki:

  Mantık ifadeleri konusunda harika bir kaynak elinize sağlık 😉

 45. Güzellik ve Moda dedi ki:

  İşim düştüğünde aynı aramayı yapıp aynı sırada gördüğüm ve bilgi edindiğim platform : teşekkürler.

 46. Yunus Karakaş dedi ki:

  $sonuc = “Bu hatalı bir fiyat: 100$”; //PHP hata verir!
  $sonuc = “Bu hatasız bir fiyat: 100$”; //Değeri: Bu hatasız bir fiyat: 100$
  Bu ikisi arasındaki fark nedir ? Birinde hata veriyor birinde vermiyor ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir